Po√ęzie in de Branding

Met dank aan de organisatie voor de foto. Mijn gedicht aan een paal in de branding van Bergen aan Zee, tot 6 oktober te zien.

Ontknoping

Ontknoping

De kluwen verbindt in wirwar

de einders van ruwe schoten

polen lokken verhalen aan

als strand de sloep bij eb

de meerpaal om je woord

aan vast te knopen

Odile Schmidt

Fenomenologie

Daar waar de psychologie nog niet kan onderzoeken, is ruimte voor fenomenologie. Misschien is dat de reden waarom ik meer kon vinden over liefde als onderwerp in kunst dan in de universiteitsbibliotheek van het psychologisch lab van de UVA. Ik leg voor mezelf de voorlopige conclusie neer dat liefde in Nederland als een hoogstpersoonlijke uiting wordt gezien.

Misschien is dat hoogstpersoonlijke juist wat ontbreekt bij de door Asimov (een schrijfrobot die verhalen kan schrijven) geschreven verhalen. Een schrijfstem, een originaliteit, fouten, een eigen manier van denken? Maar zodra je het weet te benoemen is het misschien ook meetbaar geworden en in een algoritme te gieten.

Daar waar de psychologie weinig over zeggen kan, kan kunst uitkomst bieden.