Facebook en schrijven

Naast alle Facebookpessimisme vind ik het leuk Facebookplezier te delen. Voor het schrijven is Facebook een groot voordeel. Je kunt contacten onderhouden met andere schrijvers, gemakkelijk en anoniem verhalen delen via een persoonlijk bericht, snel proeflezers vinden, snel proeflezen voor anderen, persoonlijke problemen oplossen zoals een slaapplaats regelen voor een boekpresentatie, een fruitmand voor een zieke regelen, op de hoogte blijven van rare e-mails, blogposts delen, blogs lezen, informatie van Schrijven Magazine ontvangen, korte verhalen lezen van schrijfvrienden, contacten met familie en vrienden in het buitenland onderhouden, overleggen over een feestje met vrienden, je excuses aanbieden, je mening herzien, je begrip vergroten, conflicten oplossen…

En zo interessant ben ik ook weer niet.

Als je goed gebruik maakt van Facebook is het een geweldige hulp en verrijking van je leven.

Toespraken schrijven

Het boek uit de schrijfbibliotheek dat gaat over voordrachten of toespraken houden is geschreven door Jan Haasbroek. Het boek bevat wat zelffelicitatie, waarschuwt Schrijven Online, wat ook blijkt te kloppen maar de luchtigheid van het verhaal vergroot. Er staan een paar voorbeeldspeeches in met de reden erbij waarom gekozen is voor ieder onderdeel. Dit geeft inzicht in keuzes die hij gemaakt heeft. Meteen bij de eerste bladzijde kreeg ik ideeën voor de kleine speech die ik schrijven wilde en na een paar bladzijden had ik het meeste voor mijn minimonoloog al op papier staan. De vlotte pen van Jan en zijn open houding veroorzaakt dat. Nu nog een passend einde verzinnen. Daar wil ik nog minstens een verrassing in.

Cursus songwriting afgerond

Met een slagingspercentage van 91,2 % de cursus songwriting afgerond en het certificaat ontvangen. Het geleerde pas ik meteen toe met een schrijfopdracht voor de wekelijkse schrijfopdracht van Schrijven Online verzinnen. Ik onderzoek exploratief of de geleerde theorie ook werkt voor korte verhalen schrijven. Na veel schrijfboeken gelezen te hebben die vaak ver blijven van verklaring, is zo’n Amerikaanse cursus waarin wel een theoretisch kader gegeven wordt een verademing.

Ik ben ook Plato aan het lezen en hoewel ik niet Poetica lees, komt er in het Bestel ook een en ander over muziek aan bod. Ik zie hoe Socrates een punt maakt voor harmonie en ik zie hoe Pat Pattison daar een eigen draai aan gegeven heeft die moderner is, waarbij de tonen die schrijnen juist een gevoel uitdrukken – soms op een krachtiger manier dan de harmonische. Over smaak valt te spreken, al is het gekleurd door het eigen levensverhaal. Voor de een is een deur een neutraal begrip, voor de ander is er een deurtrauma of juist een hemelse bijklank.

Op Facebook ontstond een discussie over opvoeding naar aanleiding van een opmerking die ik maakte over de zienswijze van Socrates, dat men kinderen beter eerst harmonie door kunst aanleert voor men ze fel maakt met sport. Denk aan voorlezen, muziek luisteren, je stem. In deze visie zou je kritisch zijn als je kinderspeelgoed aanschaft en bijvoorbeeld eerder pasteltinten of lief speelgoed kiezen tot het kind evenwichtig genoeg is om met waterpistolen te spelen. Niet dat ik kritiekloos alles lees van Plato, het is wel verhelderend en was het niet de Socratische werkwijze om met argumenten en een gesprek te reageren?

 

Openbaar spreken

Ik twijfel of ik tijdens mijn zeer korte performance een tekst zal voorlezen naast een lied zingen of een kleine voordracht houden – al dan niet poëtisch – en omdat ik de laatste tijd lol heb in het leren van andere soorten teksten maken, wil ik nu uit de schrijfbibliotheek dat deel lezen dat gaat over in het openbaar spreken en voordragen. Daarnaast heb ik ook ‘Gedichten schrijven, de regels van het vrije vers’ van Chrétien Breuker aangeschaft omdat het zou gaan over het proces van idee tot bundel. Ik ben benieuwd hoe Breuker dat aanpakt.

 

Krijgsgewoel

ZICHTBAAR ALLEEN

Armando

.

In 1986 publiceerde Armando de bundel ‘Krijgsgevoel’ zijn derde Berlijnse bundel, en misschien wel zijn mooiste. De observaties, beschouwingen en gesprekken zijn het resultaat van Armando’s bijna kinderlijke nieuwsgierigheid naar de bronnen en de sporen van het Duitse oorlogsgeweld. Hij staat stil bij medeplichtige gewassen en schuldige plekken, resten van het geweld. Anonieme getuigen en daders van het krijgsgevoel laat hij aan het woord in aangrijpende, onbecommentarieerde flarden. Is dit poëzie of is het proza?  Het onderstaande stuk, gedicht of tkest uit deze bundel vind ik poëtisch en is in mijn ogen een gedicht.

.

Langzamerhand ben ik gaan begrijpen

dat je niet moet schrijven of schilderen

wat je weet. Je zou datgene moeten

schrijven of schilderen wat zich tussen

het weten en begrijpen verbergt.

Een kleine aanduiding, een wenk is

mogelijk, een vermoeden, meer niet, en

dat is al heel wat.

.

View original post