Schrijfwedstrijd voor vaders

Soms is het spijtig dat er voorwaarden zijn aan een wedstrijd… Nu is er een wedstrijd voor vaders. Verzin een verhaal voor de kinderen en Jacques Vriens maakt er een kinderboek van. Je mag je stem opnemen of de tekst uitschrijven. Ongeveer 650 woorden of 5 minuten. Ik heb vooral voor mijn jongste hele verhalen verzonnen, dat vond hij een tijdlang leuker dan voorlezen. Onder andere een hele serie over een moederpoes die in de aula van een middelbare school een nest wierp onder het podium. Jammer, ik ben geen vader en mijn zoon is te druk bezig met huiswerk maken om nog een zelf verzonnen verhaal te eisen.

Ode aan oma: schrijfwedstrijd over dementie

Er is een schrijfwedstrijd uitgeschreven over dementie. De oproep staat op de site van Lebowski, maakte iemand mij attent. Ik pakte mijn pen en begon het beknopte (400 max) verhaal van mijn ene oma te schrijven. Terwijl ik bezig was, bedacht ik dat ik ook over mijn andere oma wilde schrijven. Nu heb ik twee verhalen en ben vergevorderd met het polijsten, maar heb geen zin om te kiezen welke ik in ga zenden. Beide verhalen zijn ontroerend, ook als bij de ene het thema van vergeten anders is uitgepakt dan bij het andere. De ene dementie is de andere niet, heb ik geleerd. Vaak als ik schrijf, leer ik. Door de opmerkingen van proeflezers word ik geconfronteerd met mijn keuzes. Soms een klein ding, zoals dat mijn focus ligt bij mijzelf en opeens mijn zus in beeld komt. Soms een groter ding, dat het verhaal meer over mijn verwerking lijkt te gaan dan over de verwerking van mijn oma. Daar is een reden voor: ik wil niet zomaar invullen voor mijn oma.

Oefening baart kunst

Na drie jaar korte verhalen schrijven wilde ik weten hoeveel verhalen ik geschreven heb. Ik begon te turven in de mapjes 2013, 2014 en 2015. 98 verhalen staan erin, daaronder ook één essay en één gedicht. Ik wilde meer weten. Is er een ontwikkeling, positief of negatief? Het turven werd een exploratief onderzoekje naar hoeveel ik de afgelopen jaar heb geschreven en hoeveel resultaat dit heeft opgeleverd. Als resultaat telde ik niet alleen publicaties in een bundel of in de krant, genomineerd of eervol vermeld zijn en op een shortlist of longlist staan, maar ook, last but not least, winnen (daaronder telde ik ook tweede en derde plaats).

Vragen die ik me stelde:

  1. Is er een positieve ontwikkeling in de drie jaar dat ik korte verhalen schrijf voor wedstrijden?
  2. Baart oefening kunst?
  3. Loont inspanning?
  4. Is een cursus volgen nuttig?

Officiële waardering van een jury

In totaal heb ik in een kleine drie jaar 98 verhalen geschreven. 23 keer behaalde ik een resultaat. Dit betekent dat 23% van mijn verhalen officiële waardering kregen van een jury (gepubliceerd, gelonglist, genomineerd, eervol vermeld of winnend). Een verhaal kan natuurlijk ook gewaardeerd worden door schrijfvrienden, familie of zelfs een jury zonder geselecteerd te worden. Laatst loofde een jury bij een prijsuitreiking een niet genomineerd verhaal van iemand. Er was niet voldoende aan het thema voldaan om gekozen te worden.

Een sprong in de ontwikkeling

Ook keek ik naar ieder jaar afzonderlijk. Opvallend was dat ik van 2013 naar 2014 een sprong heb gemaakt van een resultaat van 10% naar een resultaat van bijna 28%. Lag het aan de schrijfcursussen die ik gedaan heb? Aan de wekelijkse opdracht waaraan ik meedeed? Aan het werken met proeflezers dat ik toen intensiever ben gaan doen? Precies uitpluizen gaat niet. Als kanttekening zijn er in 2015 meerdere verhalen nog niet meegerekend omdat ik nog geen uitslag heb en het jaar is nog niet ten einde. Ik heb daar rekening mee gehouden bij het turven.

Als ik alleen kijk naar ‘winnen volgens de jury’ (zonder de eervolle vermeldingen) is het 5% in 2013, 7% in 2014 en 8% in 2015. Met eervolle vermelding meegerekend wordt het 5% in 2013, 10% in 2014 en 16% in 2015. Ook hier progressie.

Inspanning loont

Opvallend was ook dat inspanning loonde. Als ik keek welke verhalen tot resultaat leiden, zijn dit de verhalen waar ik er een schepje bovenop heb gedaan. Ik had er een boek voor gelezen, langer over nagedacht, research voor gedaan, meer proeflezers laten lezen. Ook experimenten deden het goed. Soms sloegen ze de plank mis. Over het algemeen hielp het om langer over een verhaal na te denken en het te laten liggen. Bovendien deed de ingeving die komt na het lezen van een bepaald techniek of een filosofisch boek het goed. Ook na een schrijfcursus bleven mijn resultaten beter.

De aanhouder wint

Er zat duidelijk progressie in.  Zo zie je dat oefening – veel verhalen schrijven – inderdaad kunst baart. Dit was een exploratief onderzoek bij één persoon en dus louter indicatief.

Dit artikel is eerder op Schrijven Online verschenen.

Vervolg op Wordt vervolgd: zkv-wedstrijd

Vandaag kreeg ik een email terug van de bibliotheek in Kampen over de zkv-schrijfwedstrijd. Maandag zou ik bericht krijgen.

Ondertussen zag ik een tweet van Iris Boter, jurylid van de wedstrijd verschijnen: een oproep aan iedereen om mee te doen. Daarmee is mij duidelijk geworden dat je niet per se naar Kampen hoeft af te reizen (wel jammer: ik mis een lezing met voordracht van A.L. Snijders zelf over het zkv) om aan de wedstrijd mee te mogen doen. Uiteraard hebben de deelnemers aan die avond een streepje voor want ze krijgen van A.L. Snijders zelf te horen waar een zkv aan moet voldoen.

gespot: schrijfwedstrijd voor politiek correcten én critici

Zoals Nederland op dit moment verdeeld is over zwarte Pieten, zo ook over de komst van vluchtelingen. De gemoederen lopen hoog op en ik merk dat ik me heen en weer geslingerd voel als mens met begrip voor allerlei standpunten en zienswijzen. Deze wedstrijd beoogt een verhaal in vrije vorm over hoe de vluchtelingen zullen integreren. Hier de kans om je meest individuele expressie van gevoelens te uiten in deze schrijfwedstrijd. Tot 1500 – 2000 woorden.

Schrijfwedstrijd over ongeletterdheid

Voor deze schrijfwedstrijd met als thema “Hoe zou je leven eruit zien als je niet goed kunt lezen en schrijven?” kun je maar kort inzenden, en wel tussen 1 en 14 oktober. Het thema vraagt om inleving in een ongeletterde. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe mijn leven eruit zou zien zonder lezen of schrijven op dit moment, maar een tijdlang kon ik als ooglijder geen letter zien. Ik werd toen geconfronteerd met hoeveel van mijn geliefde activiteiten goed zien vereisten. Schilderen, tekenen, lezen en schrijven vielen een tijdlang af. Gelukkig zijn er hulpmiddelen zoals het gesproken boek en kun je je stem opnemen. Maximaal 1250 woorden is een verhaallengte die hoger ligt dan mijn voorkeur. Misschien dat je daarom maar kort kunt insturen?

Wordt vervolgd

A. L. Snijders is de man van het zkv. Het zeer korte verhaal dat ik graag schrijf en waarmee ik op de longlist van zijn A. L. Snijdersprijs kwam te staan. Nu is er een wedstrijd in Kampen aansluitend op een lezing van zkv’s door A. L. Snijders zelf. Hij presenteert ook een bundel met korte verhalen waarop hij reageert met eigen zkv’s. Graag zou ik daarheen gaan, maar het openbaar vervoer kan mij niet van de andere kant van het IJsselmeer naar Kampen toveren. Nu heb ik gevraagd per email of ik toch evengoed aan de wedstrijd mee kan doen. Wordt vervolgd.