Structuur

Bij deze schrijfcursus ben ik begonnen met de structuur van wat ik al had geschreven op z’n kop te zetten. Dit werkte goed. Het grappige aan dit boek is dat ik drie beginalinea’s heb waar ik meer dan tevreden over ben, die ieder een stuk zouden inleiden en waarvan er twee later elders terechtkwamen. Ik twijfelde erg aan de structuur, omdat het oorspronkelijk verhaal een vraag te snel beantwoordde waardoor de spanning wegviel over deze wezenlijke vraag. Nu ik de volgorde andersom heb, klopt het ineens veel beter, door de chronologie los te laten.