Het naakte schrijven van Nirav

Nirav schreef alweer een tijd geleden het amusante en uitdagende schrijfboek ‘Het naakte schrijven’, waarin hij schrijfmythen zoals dat je geniaal moet schrijven aan de kant zet. Wat ik leuk vind aan zo’n boek is om ja te knikken en nee te schudden. Me lekker dwars voelen. Dit is een boek dat me sterkt in mijn ingeslagen weg en me de zin om eigenzinnig te schrijven geeft. Schrijven niet als product, maar als kunstuiting van de allerindividueelste emotie, terwijl Nirav juist beweert dat we moeten ontleren om als schrijver aanwezig te zijn. Maar dit resulteert juist bij mij tot een sterk verlangen dat nu juist wel te zijn.

Wat ik heb begrepen van neurowetenschappers in Amerikaanse blogs was namelijk dat het verhaal en de betekenis aantoonbaar belangrijk, zo niet essentieel zijn voor de mens. Voor het functioneren van de brein. Het fragmentarische kan zoals experimentele muziek best voor de gevorderde lezer een uitdaging zijn en eisen stellen aan de flexibiliteit van het brein en daarmee een training van begrip, ik denk dat verhaallijnen of verhaalelementen voor een lezer ofwel stukjes puzzel dienen te zijn die hij ergens in kan passen, ofwel verbanden openbaren die een aantal vragen waar een lezer mee rondloopt ten aanzien van thema’s geven.

Op dit moment schrijf ik nu juist een verhaal dat dicht bij me staat na jaren verhalen te schrijven die wat verder van me af stonden. Nirav vindt dat je afstand moet betrachten van de tekst. Dat is ook maar een mening en ik snap wat de waarde daarvan is, ook het afstand nemen van jezelf kan louterend werken, maar dit is geen wet van Meden en Persen. Mijn beste gedichten en verhalen die ook wonnen schreef ik zonder afstand van mezelf. Mijn ervaring is dat het het beste werkt als je alternerend dicht bij jezelf en van een ander standpunt naar ervaringen kijkt, zeker bij het herschrijven is afstand handig. Grappig maar ondanks mijn ervaring nu vind ik dat Nirav zinnige en prikkelende statements maakt en bovenal inzichten geeft die ik elders niet kreeg aangereikt. Ik ben hem dankbaar dat ik nog meer zin heb om verder te schrijven zoals ik ben begonnen.

6 thoughts on “Het naakte schrijven van Nirav

  1. Ik moet ook denken aan dromen. Dat zijn in feite maar flitsen zonder veel samenhang, maar als we ze herinneren en navertellen, maken we er een verhaal van. Ik denk inderdaad dat ons brein het anders niet kan verwerken.

    Liked by 1 person

    1. Dromen hebben best samenhang, maar schijnbaar niet. Er gelden andere wetten die ook heel persoonlijk zijn. Je kunt er net als in verhalen verbanden vinden en thema’s. Je kunt ze alleen niet benaderen zoals de rationele wetten van de werkelijkheid.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s