Een sentimentele scène

Hoe schrijf je sentimenteel leverde een interessante discussie op over wat sentimenteel nu precies is en in deze democratische tijd mag iedereen er een eigen mening op nahouden en eigen sentimenten. In de negentiende eeuw was het sentiment ‘in’, waarna er kritiek op kwam. Sentiment roept van alles op van liefde voor lyriek tot afschuw van manipulatie. Toch interessant om mijn eigen oordeel even in de koelkast te zetten en het verschijnsel eens met verwondering te ontleden.

Is sentiment het overdrijven van emoties over een onbenullig iets? Of is het het oproepen van sterke emoties? Waarin verschilt het dan van ontroering? Op zich zou het hypocriet zijn te zeggen dat je als schrijver geen sentimenten oproept of dat je nooit over het sterven van een hondje mag schrijven. Dat iets duizendmaal eerder gedaan is betekent niet dat we vanaf nu niets meer bij sterven mogen voelen. Iedere keer is immers uniek ook als het een herhaling is. Een song writer roept bewust sentiment op, waarbij de groep rond het kampvuur samen kan zingen en voelen. Misschien zit de afschuw erin dat je een onzuiver gevoel ervaart of een gevoel in een onwenselijke situatie. Of het is de afschuw tegen manipulatie, vooral als die geniepig is. Is sentiment dan glad ijs?

Ik heb een scène waar ik misschien wel wil balanceren op glad ijs maar misschien ook niet. Misschien kies ik ervoor het gladde ijs zelf tot onderwerp te maken. Of wil ik de lyriek van muziek, dat gemeenschappelijk rond het kampvuur nostalgisch zwijgen vangen en delen. Nu ga ik pas onderzoeken wat mijn eigen smaak of oordelen zijn en wat mijn al dan niet valse sentimenten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s