Overzicht motieven

Onder motief worden meerdere verhaalelementen verstaan, schreef ik in een eerdere post. Ik ga hier pogen de verschillende motieven tot een overzicht te maken:

1 Het structurele motief is de kleinste structurele eenheid in een tekst die in combinatie het thema van de tekst kan vormen. Het heeft een verbindende functie.

2 leitmotiv is het motief binnen één werk

3 statisch motief – sfeerschepping of karaktertekening in een situatie

4 dynamisch motief – verhaal- of intrigemotieven van gebeurtenissen, van de geschiedenis

5 grondmotief is gelijk aan het sluitmotief of hemmotief

6 motiefbegrip in literair-historische zin, in één aantal literaire werken

7 muzikale patronen

Motieven kenmerken zich door herhaling, gelijkvormigheid en opvallendheid, zoals repetitio en krijgen betekenis door lezersverwachtingen of socioculturele context waarin ze voorkomen.

 

Advertisements

Porte-manteauwoord

Om af te kicken van Turing vraag ik op Facebook en hier om porte-manteauwoorden. Dat zijn woorden die uit twee woorden zijn samengesteld, versmelt tot een nieuw woord zoals vlog, van video en blog, smog, van smoke en fog en vurger van vegan en burger. Ik introduceer hierbij het woord me-book, samengesteld uit me en e-book. Verder lezen over porte-manteauwoorden kun je op dbnl.

Leitmotiv en leidmotief

Leitmotiv komt voort uit de muziek en wordt vaak herhaald al dan niet in dezelfde vorm in een verhaal zoals bij repetitio – eenzelfde stuk zin dat herhaald wordt alsof het een riedeltje is. Er is verschil tussen leitmotiv en leidmotief, lees ik op dbnl, de site en vraagbaak van de Nederlandse letteren. Omdat ik laatst bij een vertelworkshop het woord leidmotief hoorde in een betekenis die mij niet bekend was, voelde ik de behoefte dit verder uit te pluizen. Zo kwam ik terecht op een pagina voor docenten waar het versimpeld uitgelegd wordt en daarna op dbnl. Dbnl legt het preciezer uit, maar blijkbaar hanteren verschillende mensen verschillende uitleg wat ze eronder verstaan. Zelf dacht ik dat een leitmotiv indien het een symbool is, in meerdere gedaanten kan voorkomen – liever wel zelfs – terwijl leidmotief op de site voor docenten een terugkerend voorwerp in een verhaal is. In ieder geval iets dat concreet is. Ook had ik in het hoofd een verband gelegd met een abstract motief of het thema, voor mij verduidelijkt een motief een thema hoewel ik me ook zou kunnen voorstellen dat het het thema contrasteert, tegenspel geeft, doet begrijpen, uitlegt, context geeft…

Blij met feedback collega-dichter

Van bekroonde dichter Hervé Deleu kreeg ik een zeer bemoedigende feedback op een gedicht en de laatste keer dat dit gebeurde werd het gedicht geplaatst op Meander. Volgens Hervé maakt dit gedicht kans op de tweede ronde van Turing.

Zelfs al zou het gedicht niet door zijn, dan zijn de woorden van Hervé voor mij al genoeg. Wat fijn als een collega-dichter of schrijver precies vertelt wat er goed aan je werk is, dat gevoel van bemoediging probeer ik ook altijd te bereiken wanneer ik feedback geef. Ik laat wel doorschemeren waar volgens mij nog groei nodig is of als het werk sterk is, dan laat ik dat ook graag weten, ook als het heel anders is dan commercieel, standaard, mode. Ik geloof er namelijk in dat iedere lezer verschillend is en dat iedereen vooruit kan gaan. De een met meer inspanning dan de ander.

Hoe vind ik mijn lezers

Er zijn veel manieren om je lezer te vinden, zoals met een tafeltje bij de toiletten van een camping staan met je boek. Dat is een directe verkoopmanier en het werkt, schijnt het. Daar zijn variaties op te bedenken.

Voor een kort verhaal dat online staat heb je online manieren tot je beschikking zoals meedoen aan een wedstrijd maar ook een link plaatsen op Facebook in een groep waar lezers komen op zoek naar een blog of kort verhaal.

Eerst is het echter belangrijk het haakje te vinden en dat betekent niets minder dan je in een mogelijke lezer verplaatsen. Waarom zou een natuurliefhebber mijn verhaal over een kastanjeboom bij Editio willen lezen? Omdat het verhaal uiting geeft aan liefde voor de natuur. Waarom zou een liefhebber van kunst mijn verhaal willen lezen? Omdat ik de vraag stel of dit kunst is. Zo kun je beter aansluiten op de lezer, door dat haakje in je aankondiging te verwerken. Ik ga uit van de (gedeelde) interesse.

Koester je stokpaardjes

Niet alleen je bewustzijn heeft stokpaardjes, je onderbewustzijn heeft ze ook wat zich uit in thema’s waarover je dagdroomt, waar je over droomt en die terugkeren al dan niet gepaard met sterke gevoelens. Dit zijn de beste stokpaardjes om als vertrekpunt voor een verhaal te nemen, want grote kans dat je met interesse, kennis en betrokkenheid daarover schrijft. De woorden zullen stromen. Natuurlijk komen daar de dagelijkse zorgen doorheen fietsen waar je ook sterke gevoelens over kunt hebben. Wat je daarover denkt en voelt schrijf je in je dagboek op om het uit je hoofd te hebben. Daarna is de weg vrij om de meer schrijfwaardige thema’s op te duiken. In eerste instantie is dit niet het moment om kritisch te zijn maar om alles omhoog te laten komen alsof je een sloot dregt op zoek naar juwelen. De oude verroeste fiets en alle andere rommel komen mee omhoog. Schrijf ze op en ga door met dreggen. Wees niet kieskeurig nu. Kijk daarna pas of er wat bruikbaars tussen zit, iets wat je hart harder doet kloppen.