Vertellen als voorbereiding

Gisteravond heb ik de opzet van het verhaal dat ik heb voorbereid met vrij associëren en tekenen van scènes verteld in de vertelclub. Het is geslaagd. Ik heb mijn verhaal opgenomen op mijn mobiel zodat ik het kan uittypen en als raamwerk gebruiken kan voor het langer te schrijven verhaal. Het spontane van vertellen en het kunnen zien van de reacties van het publiek maken het een ervaring die veel voldoening geeft.
Na twee keer ben ik al verknocht aan vertellen. Ook de verhalen van de andere leden heb ik met interesse beluisterd. Feedback geven gaat ook hier goed. Ik zie wat er goed aan is. Er zijn kleine verschillen tussen vertelkunst en schrijfkunst. Zo is even vermelden dat je de draad kwijt bent bij vertellen juist handig, terwijl je zo’n zin bij schrijven zou schrappen. Door bij vertellen zo’n zin uit te spreken blijf je ook spontaner en ben je minder bezig je perfectionisme te voeden die verlammend kan werken.
Ik zei bij voorbaat dat ik aan het verhaal aan het werken ben en dat het geen eindproduct is, waardoor ik mijn perfectionisme het nakijken gaf en mezelf toestemming verleende om fouten te maken. Maar juist daardoor durfde ik meer te vertellen en durfde ik fouten te maken.

De voorbereiding met tekeningen van scènes zorgde ervoor dat ik soepel terug kon naar beelden wanneer ik klaar was met monoloog en soepel de draad van het verhaal kon volgen. De voorbereiding met associëren op de thema’s van het verhaal die uit de scènes naar voren kwamen tijdens het voorbereiden hielp om iets uit te diepen en de tekst rijker te maken. Daardoor kregen scènes gelaagdheid ondanks dat het verteld werd. Een toehoorder merkte dan ook op dat het leek op poëzie, terwijl ik niet voorlas en spontaan koos in het moment.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s