Urgentie en tevredenheid

Kun je wel iets met urgentie schrijven als je tevreden bent, vroeg ik me af toen ik de slaap niet kon vatten. Misschien is tevredenheid wel de oorzaak dat de literatuur in Nederland weinig verkoopt.

Prangend? Daar wordt iets aan gedaan. We gaan eerder met een lijstje actiepunten aan de slag dan met reflectie. Ik moet de eerste actievoerder nog zien die eerst een literair tijdschrift leest voor hij actie gaat voeren, maar verras me. Oh, wacht even, gisteren was op de site van CPNB zo’n scheldepistel van vermoedelijk zo iemand. Ik raad hem of haar aan eens de essays van Komrij te lezen voor wat relativeringsvermogen maar dat zal aan mijn leeftijd liggen. Moederistisch? Ja,

Toch is de kritiek op navelstaren mijns inziens niet terecht. Ik signaleer dat er veel mensen weinig tijd hebben voor reflectie, voor naar zichzelf kijken. We kijken vooral naar de ander. Ook ik ken het gezegde ‘que je suis belle dans ce mirroir’. Gisteren na wat navelstaarderij kwam ik tot de conclusie dat er nog verbeterpunten zijn en heb ik wat actiepunten opgesteld. Ik ga voortaan mijn progressieve zelf dwingen kritisch naar zichzelf te kijken. Hoognodig, want volgens Komrij komt alle onrust voort uit een afwezig zijn. Leesvoer: humeuren, temperamenten en demonen uit de bloemlezing van essays, samengesteld door Joost Zwagerman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s