Je plafond verleggen

In een ander blog betoogde ik dat je niet tevreden hoeft te zijn met het maximale wat je nu kunt wat betreft schrijven. Er zijn manieren om je plafond op te zoeken en ertegenaan te duwen. Denkend aan volwassen anderstaligen, die om welke reden dan ook een taalbarrière ervaren bij het schrijven in het Nederlands, bedacht ik twee oefeningen / mogelijke stappen om twee verschillende obstakels weg te nemen.

Een mij bekende obstakel is zinsconstructie op gevorderd niveau. Als volwassene kun je er ineens tegenaan lopen om uiteenlopende redenen. Mijn reden is dat ik alleen Frans, Engels en Duits op school heb gevolgd. Juist het verschil in zinsconstructie wordt opgemerkt door mijn proeflezers. Nu zou ik me door grammaticaboeken kunnen worstelen. Ik kan ook de leraar aan de andere kant van mijn dorp, die zo goed is in taal, vragen me er gericht mee te helpen. Een uur oefenen geeft al veel resultaat. Ken jij jouw taalprobleem? Stap dan eens op een docent Nederlands af en vraag om hulp, al dan niet voor een zelfgebakken taart of een boekenbon.

Een andere oefening bestaat eruit te zoeken naar de schrijver die je het meeste aanspreekt in een bibliotheek of in een boekenwinkel, een alinea goed te bestuderen naar hoe zijn of haar zinnen in elkaar steken. Hoe beginnen zijn zinnen? Hoe eindigen ze? Zijn ze lang of kort? Wat wil hij ermee zeggen? Probeer nu zelf iets op dezelfde manier te schrijven. Een verhaal in die stijl. Wat heb je daarvan geleerd?

Oefenen en zelf doen is onmisbaar om vooruit te komen met schrijven. Ik kreeg een paar jaar geleden te horen dat mijn verhalen origineel zijn, maar dat de schrijfstijl beter kon. Dit heb ik onder handen genomen tot ik op prijsuitreikingen een ‘goede schrijfstijl’ of ‘poëtische schrijfstijl’ op het juryrapport las. Dus zoek je plafond op en duw.

Lees literatuur, lees schrijfboeken. Vind proeflezers die beter zijn in taal dan jij.

Deze post werd geïnspireerd door een betoog van Abdelkader Benali om kansen voor anderstaligen te vergroten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s