Dagboekschrijven

Dagboekschrijven is voor mij een manier om thema’s te vinden die mij het meeste bezighouden, waar ik het sterkste gevoel bij heb. Niet zelden ontstaat een gedicht of verhaal doordat ik bij het dagboekschrijven iets constateer, al dan niet op reactie op nieuws of wat me bezighoudt. Eerst schrijf ik op wat me dwarszit, wat ik voel en kom op het spoor van remmende of hinderende zaken. Al oplossend schrijf ik verder waarna een soort opgeruimd gevoel komt. Hierna word ik vaak creatief. Sta ik weer open voor thema’s van buitenaf.

Ik ben begonnen met dagboekschrijven om mijn gevoel een plek te geven, om grote kwesties in mijn leven onder woorden te brengen. Om het hanteerbaar te maken. Daarna ben ik overgegaan op creatief schrijven en het schrijven van korte verhalen. Als ik te veel creatief schrijf, dan merk ik na een tijdje dat ik onvoldoende mijn eigen gevoelens onder ogen heb gezien. Besef ik dit, dan begin ik weer te dagboekschrijven en mijn gevoelens te onderzoeken. Dit geeft dan soms weer materiaal voor mijn verhalen of het maakt de weg vrij voor nieuwe gedachten. In ieder geval lucht het op om naast creatief schrijven ook stil te staan bij mezelf.

Filosofieboeken leveren ook inzichten op die ik in mijn dagboekschrijven vrij kan verkennen. In hoeverre ben ik het eens met wat ik lees, hoe kan ik het toepassen op mijn leven? Uiteindelijk vindt het dan zijn weg in mijn verhalen. Soms in een enkele opmerking.

In mijn dagboeken lees ik weleens herhalingen, vooral als het om gevoel gaat. Dat duurt zolang als het duurt, ook als ik opruim. Dat is zoals het is. Er komen wel inzichten uit voort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s