inspirerende workshop in Gorcum

Gisteren naar een inspirerende workshop in Gorcum geweest, danzij een schrijfvriendin die me vroeg ik soms ook ging. De reis was de moeite waard. Ernest van der Kwast kende ik slechts van internet. Zijn boeken heb ik niet gelezen. Hij blijkt nog meer bevlogen te zijn over schrijven dan ikzelf. Gul gaf hij antwoord op vragen, wilde iedereen helpen, las voor, vroeg door, gaf raad om bepaalde schrijvers te lezen, zoals Meir Shalev, die ik toevallig hier heb staan, omdat Shalev het dogma van de mus op de dakgoot die in het verhaal terug moet komen rustig links laat liggen, en met succes. Als alle zinnen maar gewogen worden. Ernest zou het liefst 20 jaar aan een roman werken, want het puzzelen en zinnen vervolmaken, dat is genot. En zonder genot houd je het niet vol te schrijven.

Jonge schrijvers raadt hij aan volop gas te geven als ze schrijven, herschrijven en schrappen kan altijd nog. Dat afwegen komt later. Hij was geduldig met iedere workshopdeelnemer en zonder oordeel over schrijfstijl of verhaal, vroeg hij door en boog hij zich over het geschrevene. In de bus op de terugweg schreef ik spontaan een brief aan Spinoza, hem vragend wat hij van Gorcum vindt. Mijn bijdrage aan de wedstrijd is al opgestuurd, maar ik vond de opdracht over Gorcum en het museum te schrijven opeens zo boeiend, dat ik schreef en schreef en het jammer vond dat ik al heb ingezonden. De organisatoren van de workshop en wedstrijd en de conservator kwamen op mij eveneens bevlogen over. Ik hoop dan ook dat ze tevreden terugkijken op deze dag, zoals ikzelf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s