Van een afstand kijken

Eens zag ik een leraar van de basisschool achteroverleunen in de klas en observeren. Hij benoemde dit als een techniek die hij toepast. Als hij zo gaat zitten en afstand neemt, vallen hem bepaalde dingen op, hoe kinderen werken, hoe ze met elkaar omgaan. De leraar is niet meer centraal, als afwezig, en dat maakt bepaalde dingen zichtbaar. Vaak ben ik in een verhaal zeer betrokken bezig, hands on, actief, centraal en wil alles in de hand houden. In het kader van omschakelen van de ene hersenfunctie naar de andere, is soms het letterlijk afstand nemen één van de manieren om anders naar mijn verhaal te kijken. Achteroverleunen in mijn stoel en mijn betrokkenheid even loslaten. Aan de rand van mijn verhaal zitten als een toeschouwer die niet centraal staat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s