Niet meer schrijven om te winnen

Ik ga nu een tijdlang niet meer schrijven om te winnen, maar zo persoonlijk mogelijk schrijven. Voor mij paradoxaal, want ik won juist door zo persoonlijk mogelijk te schrijven. Maar ergens, door genomineerd te worden, veranderde mijn motivatie ongemerkt. Ik fixeerde me op het winnen, op de waardering, in plaats van mezelf te blijven en iets te schrijven dat ik wilde uiten. Het dialoog met de lezer, met een kunstwerk, dat is oorspronkelijk wat mij drijft.

In mijn hoofd ben ik in gesprek als ik vertel. Ik zie de schilderijen van Nel Aerst (Naakte Lunch) en vraag me af wat ik erover wil schrijven. Wat zijn mijn associaties, welk verhaal wil ik vertellen? Het is duidelijk dat Nel persoonlijk blijft. Op dit moment heb ik een hol gevoel en een mooie schil erom heen. In dat holle is het onstuimig. Veel raakt me diep. Het is niet leeg, maar meer zoals de ongedachte van Foucault. Dat wat verschillende benamingen kreeg zoals het onbewuste (Schopenhauer), de vervreemde mens (Marx), het an sich tegenover het für sich (Hegel) en het implicite, het niet-actuele, de neerslag, het niet-tot-stand gekomene (Husserl).

Misschien dat Maimonides, Joodse geleerde en arts in de Middeleeuwen, daarom zei dat kunst bekijken geneest. Omdat je door naar kunst te kijken een spiegel geeft aan je ongedachte, waardoor het aan de oppervlakte kan komen op een harmonieuse manier. Telkens als ik een schilderij bekijkt, wordt mijn ongedachte aangeroerd, komt het aan de oppervlakte en krijgt betekenis en vorm. Zoiets dergelijks gebeurt ook als ik een gedicht of een zaaltekst schrijf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s