Een uur over mijn verhalen

In de eerste klas restauratie van het Centraal Station schrijf ik in mijn boekje om mijn zenuwen de baas te zijn. Robbert Welagen komt binnen. Ik herken hem direct als jury van een wedstrijd waar ik genomineerd was. Hij herkent mij niet maar merkt mijn Nanowrimohoodie op, met de tekst ‘Schrijven is jezelf lezen.’ We spreken over onszelf en dan over schrijven. Als iets mij gelukkig maakt op dit moment is het wel praten over schrijven. Mijn familie weet daar alles van, maar is gelukkig niet aanwezig om tegen te sputteren. Praten over de twee verhalen die ik heb opgestuurd is wel het summum. Als je iets schrijft en herschrijft, laat je het los en geeft het aan een lezer. Soms is de lezer zo tof om er inhoudelijk iets over te zeggen. Echt diepgaand over een verhaal met een schrijver, schrijfdocent praten, een uur lang, is zo mogelijk nog fijner dan een juryrapport. Ik heb ‘Spoiler’ en ‘de Vlucht’ gekozen. Alhoewel ‘de Vlucht’ traditioneler is van opzet, zit er in ‘Spoiler’ ondanks de originele opzet meer dynamiek in omdat het een dialoog betreft met zowel de personages als de schrijver, bovendien is er meer handeling. Ook bij het spreken heeft Robbert Welagen een weloverwogen woordenkeuze. Waar ik ‘aan de gang’ zeg, zegt hij ‘aan de hand’.  Mijn twijfels over mijn schrijfstijl neemt hij weg. Mijn taal is helder, zegt hij. Wel geeft hij een voorbeeld waarbij de handeling een onderdeel miste. We praten over de fijne lijn tussen cryptisch schrijven en te veel uitleggen. Het luistert heel nauw om niet te veel prijs te geven. We spreken over een plot bedenken, hoe ik dat doe. Hij geeft een tip. Even valt er een korte stilte. Ik vraag hoe laat het is. Er zijn nog twee minuten. We rekenen de koffie af en met een tevreden gevoel ga ik huiswaarts. In de  trein schrijf ik nog meer details op.

2 thoughts on “Een uur over mijn verhalen

    1. Ik weet nu veel beter waar mijn kracht is en welke weg ik ga proberen in te slaan. Ik ga onverminderd door met mijn schrijven te verbeteren en nieuwe paden in te slaan. Blijkbaar loont het experimentele, ook al moet ik het soms uit mijn hersens trekken.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s