Een goed plot, en nu?

Foucault begint zijn boek met een schilderij van Velasquez als metafoor – voor wat precies? Het heeft alles te maken met de optiek. Waar de kunstenaar naar kijkt, waar de onderwerpen van het schilderij naar kijken en waar vanuit.

Ik krijg een idee voor een kort verhaal en voel de vreugde dat het idee goed is. Ik schrijf de opzet van het verhaal op een papiertje in samenvattende stijl. Drie of vier zinnen in totaal. Maar hoe het verhaal te schrijven is een nieuwe vraag voor me. Meestal weet ik goed hoe een verhaal te schrijven en heb ik moeite met het verzinnen van een plot. Nu is het andersom. Het plot is er, maar hoe ga ik dit verhaal vertellen. Ik bespreek mijn plot met mijn man. Het verhaal is een metafoor. De handeling is nogal statisch. Het hele verhaal draait om de gedachten van de hoofdpersoon. Mijn man stelt voor om het in brievenvorm te schrijven naar aanleiding van een detail. Ik weeg zijn idee af. Ik had onbewust al gekozen om er veel monoloog in te schrijven. Dat zou wel kunnen in brievenvorm. Maar ligt het niet voor de hand om er een scène van te maken met eenheid van tijd en plaats? Mijn man wijst erop dat er ontwikkeling is, en dat dat goed in verschillende brieven kan. Ik zie voor me hoe ik de brieven invul, waar wat komt te staan. Ik zie vier brieven. Ik maak me zorgen over het resultaat. Ik ben bang dat de lijn onderbroken wordt. Welke lijn?

3 thoughts on “Een goed plot, en nu?

    1. Ik houd de inhoud nog geheim, want wellicht wil ik het voor een wedstrijd bewaren. Wel is het mogelijk dat ik het laat lezen aan een enkeling al dan niet ter proeflezing.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s