Ben jij een decadentist?

Een wat? Een decadentist. Volgens wikipedia is decadentisme een stroming onder schrijvers. Een geuzennaam voor schrijvers die ‘Weltschmertz’ ervaren en met een zekere negativiteit hun woorden neerpennen op een zo mooi mogelijke manier. Zoals Beaudelaire, de dichter met zijn ‘spleen’.

Nu is mij het fijne van decadentisme nog niet helder genoeg na het lezen van het artikel op wikipedia. Beaudelaire ken ik echter door zijn werk. Zoals hij over katten in zijn appartement schrijft ben ik nooit meer tegen gekomen…

Volgens Michael Riffaterre lost een lezer een puzzel op als hij een intertekstuele tekst leest. Uit de beetjes die hij uit de tekst haalt, wordt de interpretatie een bepaalde richting uit geduwd. 

Ik laat die richting liever vrij, eerlijk gezegd, maar bewegen van het denken is wel iets dat ik nastreef. Ook met deze tekst die schijnbaar losse opmerkingen samenraapt streef ik ernaar mijn mede-schrijvers uit hun comfortzone te treden en te gaan metadenken over het schrijven zelf.

Of ze roepen, ja, nou èn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s