De schrijver als woordvoerder

Wat is belangrijker als je schrijft, het hoe of het waarom? Het waarom valt uiteen in minimaal twee delen: waarom de schrijver schrijft en de inhoud van de boodschap. Zijn de ideeën van de schrijver het belangrijkste van een verhaal of is het hoe hij schrijft (vorm, schrijfstijl, retorica, …). Vaak klopt bij een meesterwerk het geheel, zoals het geschreven is, zowel inhoud als stijl heeft iets universeels dat de tand der tijds doorstaat.

Ik lees momenteel ‘de Kunst van het schrijven’ van John Gardner en kan het heerlijk met hem oneens zijn omdat hij uitspraken doet over het pompeuze van literatuur en duidelijke opvatting durft te hebben over hoe je een verhaal niet schrijft. Langzamerhand merk ik dat ieder niveau zijn eigen merites heeft. Iedere stem is woordvoerder van thema’s, zienswijzen, personages en meer.

Gardner zegt dat de schrijver verantwoordelijk is om waar te zijn, maar alles hangt af van wat je als waarheid ziet. Of wat ‘men’ als waarheid ziet. Feitelijk is de schrijver gevangen in zijn tijd, denkwijze, moreel kompas. Zijn streven kan zijn de wereld mooier te maken, of gezonder, of deugdzamer. Zelfs als hij uit is op zuiver vermaak, of als hij zijn streven verbergt, bouwt hij dan aan de wereld? En als hij alleen nog vorm zonder inhoud nastreeft, kunst om de kunst? Er is veel mogelijk. Ook Gardner verstrikt zich in zijn streven naar de waarheid door het ene af te wijzen en het andere goed te keuren.

De woordvoerder die ik graag leest voegt iets toe aan mijn innerlijk leven. Niet door mij voor te schrijven hoe ik denken moet (hoewel stelligheid soms best prettig verhelderend kan zijn) maar door mijn denken tot groei te bewegen. Dit kan betekenen dat ik op het spoor van een denkfout word gebracht of door stof aan te leveren waardoor ik ideeën genereer.

Steeds meer is schrijven voor mij een ontdekkingstocht van wie ik ben of kan zijn. Ik ben blij met mijn beperkingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s