Ingekeerde bloemknoppen

Follow my blog with Bloglovin

Bloemknoppen in mijn appelboom verbergen bloemen opdat ze zich veilig kunnen ontwikkelen. In de winter verlaten de dorpelingen hun kale wintertuinen en verblijven veel binnen in hun huizen. Er wordt gelezen en meer geslapen. Ze keren in de winter in zichzelf. Kinderen op school en wij als volwassenen in onze omgeving als we figuurlijk winter om ons heen voelen, kunnen ons terugtrekken uit de omgeving en in onszelf keren, en het kan lijken of we ons niet zichtbaar meer ontwikkelen. Dit geeft een perspectief op begrippen zoals introversie, terugtrekgedrag, vermijding. Ik ga niet tegenspreken dat introversie aangeboren is, maar wel belichten dat terugtrekgedrag een natuurlijke adaptatie is op een natuurlijk voorkomende situatie, zoals winter een natuurlijk voorkomend seizoen is en bloemknoppen een natuurlijke adaptatie. Het komt voor dat mensen in zichzelf keren als reactie op de omgeving die lijkt op een winter, met figuurlijk bar weer. Zou de ontwikkeling dan rustig verder gaan, maar dan aan het oog onttrokken in de hersenkronkels? Zou het leiden tot innerlijke vruchten? Wat betekent dit voor de schrijver? Dat een periode van schijnbare stilstand of terugtrekking een innerlijke groei of rijping aan het oog kan onttrekken. Wat stagnatie lijkt of writer’s block kan innerlijke groei betekenen. Het kan ook betekenen dat de buitenwereld niet gunstig is voor het creatief proces. Misschien beletten zorgen de schrijver om te schrijven? Dan komt de lente, de temperatuur stijgt en bloemknoppen springen open en bloesems worden overal zichtbaar. Mensen gaan meer buiten leven, werken in de tuin, wandelen, buiten aan projecten werken. In de schrijver ontstaat ruimte om anders te zijn en zichzelf te laten zien. Welke sfeer ik zelf nodig heb om mij ook zichtbaar te durven ontwikkelen? Wat maakt de omgeving tot een (figuurlijke) lente? Niet een te groot aantal mensen om mij heen, mensen die mij inspireren (een schrijfgroep, een schrijfcoach), op mij toegesneden taken (inspirerend verhaalidee), keuzemogelijkheden, opdrachten waarbij het creatief denken wordt aangesproken. Dan blijft het nog spannend zolang de nachtvorst kan toeslaan. De lente is een vrolijke tijd. De bloesems bloeien en worden druk door bijen bezocht. Gelukkig laat de nachtvorst zich niet zien. Nu is het wachten op de oogst.

2 thoughts on “Ingekeerde bloemknoppen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s